TARIFES (per nit)*
Adults  55,00 Euros
Nens 6-12 anys 27,80 Euros
Nens 2-5 anys 13,50 Euros