Els blocs reutilitzables tenen dos usos per als que son ideals:

Seccions identiques que es repeteixen a varies pàgines del web

Per exemple

  • El texte de la tassa turística
  • Les seccions d’ecologia
  • El checkin i checkout de totes les habitacions

Aquestes seccions son sempre iguals i si modifiquem el bloc reutilizable es modificarà a tots els blocs.

NO transformeu mai a bloc a normal ja que perdrà el lligam amb el block reutilitzable

Usar el bloc com una plantilla d’una secció que després modificarem

Seccions que tenen varis blocs o modificacions d’estils

Per exemple:

  • La plantilla de slider + secció lateral

SEMPRE convertiu el a bloc a normal per a poder personalitzar amb el text o imatges que es vulgui.

Com insertar un block reutilitzable que es repetirà sempre a tota la web

https://youtu.be/idhcl6F8B8I