Res per mostrar entre el 2 d'octubre de 2023 i el 4 d'octubre de 2023.