Reservar Gimnàs / Pàdel

Book Gym or Paddle court

Inici > Horaris i calendaris > Inscripcions > Reservar gimnàs – pàdel

Posa’t en forma! / Disfruta del deporte / Healthy lifestyle

Reserva el gimnàs / Reserva el gimnasio / Book the gym

CAT: Horari de 7h a 21h (Si ets un client allotjat i vols accedir al Gimnàs entre les 7h i les 10h, has de passar el dia abans per la Recepció a buscar una targeta d’accès).

CAST: Horario de 7h a 21h (Si eres un cliente alojado y quieres acceder al Gimnasio entre las 7h y las 10h, debes pasar el día de antes por la Recepción a recoger la tarjeta de acceso).

GB: From 7 a.m. till 9 p.m. (If you want to use the Gym between 7am and 10am, you need to go to the Reception the day before to pick up an access card).

Reserva la pista de pàdel / Book the paddle court

També us pot interessar