Reservar Restaurant KM Cerdanya

Reserva tu mesa en el restaurante KM Cerdanya / Book KM Cerdanya restaurant

Inici > Horaris i calendaris > Inscripcions > Reservar taula KM Cerdanya

Amb productes KM0, ecològics i de la terra/ Productores locals y de calidad. Para comer en el restaurante / With local ingredients from the mountains.

Tenir en compte/Tenir en cuenta/Remember

  • Aconsellem reservar amb antelació per evitar aglomeracions i per no quedar-se sense taula. / Aconsejamos reservar con antelación para evitar aglomeraciones y para no quedarse sin mesa / We recommend book a timeslot in advance to avoid congestion
  • Contacteu-nos en cas d’intoleràncies i al·lèrgies / Contáctanos en caso de intoleracias y alergias / Contact us in case of intolerances and alergies

Clients ALLOTJATS Cerdanya Ecoresort

Reservar taula en el restaurant KM Cerdanya (CLIENTS ALLOTJATS)/ Reserva tu mesa en el restaurante KM Cerdanya / Book your table at the KM Cerdanya restaurant

Clients EXTERNS

Reservar taula restaurant KM Cerdanya (CLIENTS NO ALLOTJATS) / Reserva tu mesa en el restaurant KM Cerdanya