Proximitat del equip , en tot. Implicacio i màxim compromís.