“Per setena vegada celebrarem una reunió NoSIC, en què científics, humanistes i artistes discuteixen sobre temes als llindars de la química i altres branques de la cultura. Totes aquestes reunions han tingut lloc a l’Hotel Muntaya de Prullans, on durant tres dies tenim sessions de treball i dinars i sopars on podem discutir els temes plantejats i generar noves sinèrgies. La bona qualitat dels serveis, les inspiradores vistes de la vall i del massís del Cadí, així com l’excel·lent disposició del personal per a atendre totes les nostres necessitats, formen part de les raons per les quals mantenim en successives edicions la mateixa seu.”